Kinderen naar de Eerste Hulp

Wanneer je een EHBO cursus hebt gevolgd weet je in de meeste gevallen wat je moet doen wanneer iemand eerste hulp nodig heeft. Je weet hoe je eenvoudige letsels moet behandelen maar je hebt ook geleerd hoe je moet omgaan met meer ernstigere situaties. Wat je moet doen als iemand een beroerte of hartstilstand heeft gehad bijvoorbeeld. Het is een goede zaak dat steeds meer mensen hebben mee gedaan aan een EHBO cursus en een diploma op zak hebben.

 

Speciale EHBO cursus voor kinderen

Maar heb je er wel eens bij stil gestaan dat er elk jaar ongeveer 140.000 kinderen op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis belanden? Het blijkt dat vooral jonge kinderen tussen de 0 en 4 jaar het meeste risico lopen om thuis een ongeval te krijgen. Omdat dit toch een speciale groep slachtoffers is, waarmee je toch net wat anders te werk moet gaan en er meer kans is dat bepaalde situaties zich voor doen, worden er door G4S speciale cursussen aangeboden voor EHBO aan kinderen. De cursus EHBO voor kinderen duurt een dag. Daarna heb je een door G4S erkend diploma op zak wat 1 jaar geldig is waarna je jaarlijks een herhalingscursus moet volgen. Net als wanneer het om volwassenen gaat, leer je hoe je pleisters moet plakken of ernstigere zaken zoals een beroerte of flauwte moet herkennen. Je leert hoe je moet optreden en levensreddende handelingen bij kinderen moet uitvoeren. Bij kinderen komen nu eenmaal bepaalde verwondingen vaker voor dan bij volwassenen. Zo zullen kinderen vaker splinters oplopen, een tand door de lip krijgen tijdens het spelen of iets eten waardoor ze een vergiftiging oplopen. Aan al deze zaken wordt aandacht besteed tijdens de cursus EHBO voor kinderen. Een greep uit overige situaties die worden behandeld op deze cursusdag: beademing, botbreuken, brandwonden, bloedneuzen, beknellingen of oogletsel.