BMI berekenen, hoe doe je dat? 

Eén van de beste manieren om te weten of je over een gezond gewicht beschikt (of niet) is door gebruik te maken van een zogenaamde BMI calculator. Het gaat hierbij om een rekentool die het mogelijk maakt om in slechts enkele seconden tijd te achterhalen hoeveel jouw BMI bedraagt. De BMI berekenen is een vorm van berekening welke eigenlijk altijd werkt. Je dient er alleen rekening mee te houden dat het uitvoeren van een dergelijke berekening niet interessant is voor zwangere vrouwen. Voor hen geldt namelijk dat ze omwille van logische redenen niet over een buikomtrek beschikken die representatief is voor hun gezondheid. 

Wanneer is een BMI berekenen geen goed idee? 

Zoals in de inleiding al aangehaald is het zo dat BMI berekenen niet altijd tot de mogelijkheden behoort. In eerste instantie is dit bijvoorbeeld veel minder relevant voor vrouwen van Aziatische afkomst. Dit geldt overigens niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Dat is echter niet alles. Daarnaast spreekt het voor zich dat er bij het berekenen van de BMI niet alleen wordt gekeken naar de verhouding lengte en gewicht. Daarnaast is het namelijk zo dat er eveneens aandacht wordt besteed aan de buikomtrek. Omdat deze bij een zwangerschap aanzienlijk groter is dan normaal kan deze bezwaarlijk als representatief worden bestempeld. Dat spreekt voor zich. 

Wanneer is er sprake van een gezond BMI? 

Ga je de BMI berekenen? Dan dien je er dus zoals al aangehaald rekening mee te houden dat het altijd een goede keuze is om gebruik te maken van een speciale calculator. Door gebruik te maken van een dergelijke calculator hoef je namelijk niet zelf de berekening uit te gaan voeren. Bovendien is het mogelijk om het resultaat van de berekening voor te leggen aan bijvoorbeeld jouw dietist of gezondheidscoach. In ieder geval is het zo dat een gezond BMI voor volwassenen is gelegen tussen de 18,5 en 25. Dit gezegd hebbende is het zo dat deze maatstaf dus niet geldt voor iedereen. Zowel voor ouderen als voor kinderen worden bijvoorbeeld andere grenzen gesteld op het gebied van onder- of overgewicht. Hou er hoe dan ook rekening mee dat de BMI berekenen niet het enige aandachtspunt is waar je naar dient te kijken. Dit geldt namelijk eveneens voor het zogenaamde buikvet waarvan sprake is. Hoe dus niet alleen rekening met de uitkomst van de berekening van je BMI, maar zorgt ervoor dat je ook voldoende aandacht gaat besteden aan je aanwezige buikvet. 

De moeite waard om aandacht aan te besteden?

Er wordt in de praktijk niet zelden de vraag gesteld of BMI berekenen wel daadwerkelijk interessant is of niet. Dat kan zeker het geval zijn. Voor heel wat vrouwen geldt in de praktijk dat ze er geen idee van hebben hoe ze nu precies een gezond gewicht moeten nastreven en wat de bijbehorende caloriebehoefte is. Daarvoor trachten ze om verschillende hulpmiddelen te benutten. Het gaat hierbij dan overigens niet alleen maar om BMI berekenen. Voor heel wat dames geldt namelijk bovendien dat ze de keuze maken om een beroep te doen op de diensten van bijvoorbeeld een ervaren dietist. Ook hij of zij kan namelijk helpen om te streven naar een gezonde verhouding tussen lengte en gewicht. Dit spreekt voor zich.